Επιστημονική ομάδα έργου

Επιστημονική ομάδα έργου

 

Δρ Μιχάλης Στύλλας

Υπ. Δρ Δέσποινα Μίγκλη

Υπ. Δρ Κων/νος Βλαχόπουλος

Υπ. Δρ Ηλίας Στραχίνης

 

Συντονιστής: Αριστείδης Νίκας