Αίτηση Συμμετοχής στον OLYMPUS MARATHON

Υποβολή αιτήσεων για τoν Olympus Marathon® 44K

 

Διαβάστε προσεκτικά τους κανονισμούς του αγώνα!

 

Συχνές Απορίες | Κανονισμοί | Αγώνες-Κριτήρια

 

Οι παρακάτω όροι είναι βασικοί και πρέπει να τους αποδεχτείτε, πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησής σας:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών

  2. Ο κάθε αθλητής έχει την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή του στον αγώνα, σε θέματα υγείας και ασφάλειας

  3. Αιτήσεις με σκόπιμα ψευδή στοιχεία και προφανή στόχο εξαπάτησης της διοργάνωσης, απορρίπτονται

  4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να γνωρίζει τους κανονισμούς συμμετοχής στον αγώνα

  5. Κάθε αθλητής πρέπει να συμπληρώσει στην αίτησή του αγώνες-κριτήρια που πραγματοποιήθηκαν τα τρία τελευταία έτη

  6. Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα εξήντα ευρώ (€ 60) και καταβάλλεται μέσω πιστωτικής κάρτας

  7. Η διοργάνωση του ΟΜ επικοινωνεί με τους αθλητές αποκλειστικά με email για αυτό συνιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας  

 

Δίνω την έγκρισή μου στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά μου στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλικία, χώρα) για εισαγωγή στην λίστα συμμετεχόντων,  αποτελεσμάτων και στατιστικών. Επίσης δίνω την έγκρισή μου στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες μου ή βίντεο από τον αγώνα, ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή χωρίς να έχω καμία οικονομική απαίτηση.

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

 

Συνέχεια