Χρονικά όρια Olympus Ultra

  Σταθμός / σημείο ελέγχου Συνολική απόσταση (χλμ) Μερική απόσταση (χλμ) Υψόμετρο (μ) Χρονικό όριο αποκλεισμού (ω:λ)
1 Κορομηλιά 10.5 10.5 1020 02:45
2 Πετρόστρουγκα 15.3 4.8 1940  
3 Μαστορούλι 21.9 6.6 1150  
4 Κρεβάτια 29.1 7.2 1050 08:00
5 Σπηλιές 40.4 11.3 1300 11:00
6 Χρηστάκης 46.1 5.7 2500  
7 Καταφύγιο A 51.6 5.5 2100  
8 Πριόνια 57.6 6.0 1050 17:00
9 Μοναστήρι 61.0 3.4 890  
10 Ζηλνιά 67.0 5.0 710  
11 Λιτόχωρο 70.0 3.0 320 20:00