Οδηγίες συμπλήρωσης στοιχείων και πληρωμής

Οδηγίες συμπλήρωσης στοιχείων και πληρωμής

 

Αφού συμπληρώσουμε τα στοιχεία τις φόρμας βάζοντας σωστά στοιχεία και φυσικά για τον Olympus marathon τους αγώνες κριτήρια, πατάμε το κουμπί Αποθήκευση (Εικόνα 1)

 

Εικόνα 1

 

Στο επόμενο βήμα πατάμε το κουμπί Συνέχεια (Εικόνα 2)

Εικόνα 2

 

Προσοχή!!! Στην συνέχεια εμφανίζει το κουμπί PAY. Δεν το πατάμε (Εικόνα 3) Αφήνουμε το σύστημα να μας οδηγήσει μόνο του στην φόρμα εισαγωγής στοιχείων της κάρτας ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή (Εικόνα 4).

Εικόνα 3

 

Εικόνα 4

 

Σύνολο εγγραφών αγώνων Olympus Marathon

  • Olympus Marathon – 200
  • Κόψη των Αετών – 300 (αν υπάρξουν επιπλέον των 300ων θέσεων θα ισχύσει το δεύτερη εκκίνηση μετά από μια (1) Ώρα
  • Olympus Vertical - 60