ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ OLYMPUS MARATHON 2024

Olympus Mini ( age : 6-7) (1η-2α Δημοτικού) - Olympus Kids (age : 8-9) (3η-4η Δημοτικού) - Olympus Juniors (age : 10-11) (5η-6η Δημοτικού) - Olympus Special Race (age 6 - ...)
Όνομα και Τηλέφωνο Συνοδού σε Αθλητή της κατηγορίας ΑΜΕΑ