Αίτηση Συμμετοχής στον OLYMPUS ULTRA

Υποβολή αιτήσεων για τον Olympus Ultra

Κανονισμοί Εγγραφής | Αγώνες-Κριτήρια

Οι παρακάτω όροι είναι βασικοί και πρέπει να τους αποδεχτείτε, πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησής σας:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών

  2. Ο κάθε αθλητής έχει την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή του στον αγώνα, σε θέματα υγείας και ασφάλειας

  3. Αιτήσεις με σκόπιμα ψευδή στοιχεία και προφανή στόχο εξαπάτησης της διοργάνωσης, απορρίπτονται

  4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να γνωρίζει τους κανονισμούς εγγραφής στον αγώνα

  5. Κάθε αθλητής μπορεί να συμπληρώσει στην αίτησή του ως δύο αγώνες που πραγματοποιήθηκαν τα δύο τελευταία έτη έως και το πέρας των εγγραφών

  6. Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα πενήντα πέντε ευρώ (€ 70) και καταβάλλεται μέσω πιστωτικής κάρτας

  7. Η διοργάνωση του Olympus Ultra επικοινωνεί με τους αθλητές αποκλειστικά με email γι αυτό συνιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας  

Συνέχεια