Χρονικά όρια Olympus Ultra

#

Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ

Υψομ.

Αποστ. Μερική

Αποστ. Συνολ.

Αποκλ.

1 Ξηρολάκι
180
4
4
 
2 Ορλιάς
740
4,5
8,5
 
3 Κορομηλιά
980
1,9
10,4
2:40
4 Μπάρα
1250
2,6
13
 
5 Πετρόστρουγκα
1940
1,8
15,3
4:00
6 Τσιρκνιά
1150
6,2
21,6
 
7 Κρεβάτια
1005
7,4
28,9
6:45
8 Χωματόδρομος
1220
8,6
37,5
 
9 Σκολιό
2910
6,5
43,9
11:00
10 Καταφύγιο Α
2060
3,5
47,4
 
11 Πριόνια
1130
6
53,4
13:00
12 Καστάνα
705
6
59,4
 
Τερ Λιτόχωρο
320
6,6
66
16:00