Χρονικά όρια Olympus Ultra

#

Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ

Υψομ.

Αποστ. Μερική

Αποστ. Συνολ.

Αποκλ.

1 Ξηρολάκι
180
4
4
 
2 Ορλιάς
740
4,5
8,5
 
3 Κορομηλιά
980
1,9
10,4
2:40
4 Μπάρα
1250
2,6
13
 
5 Πετρόστρουγκα
1940
2,8
15,8
4:00
6 Μαστορούλι
1150
6,1
21,9
 
7 Κρεβάτια
1005
7,2
29,1
6:45
8 Χωματόδρομος
1220
7,7
36,8
 
9 Χριστάκη
2430
9,3
46,1
11:00
10 Σχολιό
2910
2,2
48,3
 
11 Καταφύγιο Α'
2060
3,3
51,6
13:15
12 Πριόνια
1130
6
57,6
 
13 Καστάνα
705
6
63,6
 
Τερ Λιτόχωρο 320 6,6 70,2 16:00