Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ OLYMPUS MARATHON 2018

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

17:00-21:00

Γραμματεία ΟLYMPUS ΜARATHON, OLYMPUS  ULTRA & OLYMPUS   VERTICAL

18:00-20:00

Γραμματεία  Olympus mini-Olympus Kids-Olympus Junior

20:00 Τεχνική ενημέρωση  OLYMPUS  VERTICAL.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

7:30-9:00

Γραμματεία OLYMPUS  VERTICAL

9:10

Αναχώρηση λεωφορείων για εκκίνηση OLYMPUS  VERTICAL

10:00

Εκκίνηση OLYMPUS  VERTICAL (από τα 1047μ., Πριόνια)

10:00-22:00

Γραμματεία OLYMPUS MARATHON  & OLYMPUS  ULTRA

16:00-18:00

Γραμματεία  Olympus mini-Olympus Kids-Olympus Junior

18:00-20:00

Εκκίνηση Olympus mini-Olympus Kids-Olympus Junior

19:00-22:00

Pasta-Party αθλητών ΟΜ & OU

20:00 Απονομές OLYMPUS  VERTICAL
20:30-21:00 Τεχνική ενημέρωση OLYMPUS  ULTRA
21:00-21:00 Τεχνική ενημέρωση OLYMPUS MARATHON 
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Σάββατο 24  Ιουνίου 2018

 

02:00-03:20

Αναχωρήσεις λεωφορείων από το πάρκο Λιτοχώρου  για τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου για OLYMPUS  ULTRA

04:00-05:20

Αναχωρήσεις λεωφορείων από το πάρκο Λιτοχώρου  για τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου για Olympus Marathon

04:00

Εκκίνηση 1ουOLYMPUS  ULTRA  Δίον

06:05

Εκκίνηση 15ου - OLYMPUS MARATHON  Δίον

10:30

Αναμενόμενος τερματισμός  πρώτου αθλητή ΟΜ - Λιτόχωρο
10:45-16:05 Τερματισμοί OLYMPUS MARATHON 
11:00-01:00 Γεύμα αθλητών OLYMPUS MARATHON  & OLYMPUS  ULTRA
12:00 Αναμενόμενος τερματισμός πρώτου αθλητή OLYMPUS ULTRA - Λιτόχωρο
12:00-20:00 Τερματισμοί  OLYMPUS ULTRA
18:00-21:00 Γραμματεία «Melindra Trail»& «Στην κόψη των αετών»
20:00-21:00 Απονομές ΟLYMPUS ΜARATHON 2018
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

07:00-08:30

Γραμματεία «Melindra Trail» & «Στην κόψη των αετών»

08:00-09:30

Γραμματεία Olympus mini, Olympus Kids και Olympus Junior

08:00-09:15

Αναχωρήσεις λεωφορείων  από το πάρκο Λιτοχώρου για Πριόνια

09:00

Εκκίνηση « 3ου Melindra Trail»

10:00 Εκκίνηση «2ου  Στην κόψη των αετών»-Πριόνια
14:00

Απονομές «Melindra Trail»

Απονομές «Στην κόψη των αετών»

Απονομές OLYMPUS ULTRA