Χρονικά όρια

Στον πιο κάτω πίνακα εμφανίζεται αναλυτικά η λειτουργία των σταθμών τροφοδοσίας του αγώνα, τα χρονικά περάσματα του γρηγορότερου αθλητή με βάση τα μέχρι σήμερα ιστορικά στοιχεία (ενημέρωση 2007), όπως επίσης τις θεωρητικές επιδόσεις των τελευταίων αθλητών, σύμφωνα με τη διάρκεια λειτουργίας και τα σημεία αποκλεισμού τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Εκκίνηση αγώνα  06:05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 Σταθμός

(Σημείο Ελέγχου)

Άφιξη

1ου

αθλητή

(Ώρα)

Κλείσιμο

Σταθμού

(Ώρα)

Συνολική

Επίδοση

πρώτου

αθλητή

Κλείσιμο

Σταθμού

(επίδοση τελευταίου)

Ενδιάμεση

επίδοση

τελευταίου

Μερική

απόστ.

(km)

Συνολική Απόσταση (km)

Υψομ.

διαφορά

(ανάβαση)

1

Ξηρολάκι

06:23

06:50

0:18

0:35

0:35

4,0

4,0

180

2

Ορλιάς

06:53

07:55

0:48

1:45

1:10

4,5

8,5

560

3

Κορομηλιά

07:13

08:25

1:03

2:20

0:30

2,0

10,5

260

4

Μπάρα

07:40

08:55

1:20

2:45

0:30

2,0

12,5

350

5

Πετρόστρουγκα

08:03

09:55

1:53

3:40

1:00

2,8

15,3

550

6

Σκούρτα

08:26

10:40

2:16

4:30

0:45

2,4

17,7

485

7

Οροπέδιο

08:51

11:40

2:41

5:30

1:00

3,1

20,8

320

8

Καταφύγιο Α'

09:19

12:40

3:09

6:30

1:00

4,2

25,0

50

9

Πριόνια

09:53

13:40

3:43

7:30

1:00

6,2

31,2

10

10

Μοναστήρι

10:10

14:10

4:00

8:00

0:30

2,9

34,1

10

11

Καστάνα

10:27

14:55

4:17

8:45

0:45

3,0

37,1

100

12

Πόρτες

10:49

15:40

4:39

9:30

0:45

3,0

40,1

210

13

Λιτόχωρο 

11:06

16:10

4:56

10:00

0:30

3,7

44,0

10

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Στήλη 6 : Με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται τα χρονικά όρια αποκλεισμού, από όπου δεν επιτρέπεται η αναχώρηση αθλητή μετά τον αναγραφόμενο χρόνο. Το κλείσιμο στον τερματισμό (10:00) αφορά την εγκυρότητα του χρόνου τερματισμού των αθλητών. Όσοι περάσουν εκπρόθεσμα την γραμμή του τερματισμού, θεωρείται ότι ολοκλήρωσαν τον αγώνα αλλά εκπρόθεσμα και δεν δικαιούνται αναμνηστικό μετάλλιο.

Στήλη 10 : Απεικονίζεται η θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) που καλύπτουν οι αθλητές στη διάρκεια της διαδρομής, από σταθμό σε σταθμό.