Αίτηση Συμμετοχής στον OLYMPUS VERTICAL

Υποβολή αιτήσεων για τον Olympus Vertical μέχρι 15 Απριλίου

Κανονισμοί Εγγραφής

Οι παρακάτω όροι είναι βασικοί και πρέπει να τους αποδεχτείτε, πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησής σας:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών

  2. Ο κάθε αθλητής έχει την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή του στον αγώνα, σε θέματα υγείας και ασφάλειας

  3. Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να γνωρίζει τους κανονισμούς εγγραφής στον αγώνα

  4. Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα πενήντα πέντε ευρώ (€ 15) και καταβάλλεται μέσω πιστωτικής κάρτας

  5. Η διοργάνωση του Olympus Ultra επικοινωνεί με τους αθλητές αποκλειστικά με email γι αυτό συνιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας  

Συνέχεια