Αίτηση Συμμετοχής στον OLYMPUS VERTICAL

Υποβολή αιτήσεων για τον Olympus Vertical

Κανονισμοί Εγγραφής

Οι παρακάτω όροι είναι βασικοί και πρέπει να τους αποδεχτείτε, πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησής σας:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών

  2. Ο κάθε αθλητής έχει την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή του στον αγώνα, σε θέματα υγείας και ασφάλειας

  3. Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να γνωρίζει τους κανονισμούς εγγραφής στον αγώνα

  4. Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα δέκαπεντε ευρώ (€ 15) και καταβάλλεται μέσω πιστωτικής κάρτας

  5. Η διοργάνωση του Olympus Ultra επικοινωνεί με τους αθλητές αποκλειστικά με email γι αυτό συνιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας  

Συνέχεια