Αίτηση Συμμετοχής Χειμωνιάτικου Ενιπέα

 

Η φόρμα εγγραφών για τον Χ. Ενιπέα θα παραμείνει κλειστή μέχρι να γίνει έλεγχος όλων των αιτήσεων και των πληρωμών αυτών. Εάν οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί (300 αθλητές), ο φόρμα εγγραφής για τον Χειμωνιάτικο Ενιπέα θα κλείσει οριστικά!!